FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
15 331 976 Kč
Nedaňové příjmy
2 834 166 Kč
Přijaté transfery
722 026 Kč
Kapitálové příjmy
19 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
8 516 306 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 016 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 229 349 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
2 887 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 362 026 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
418 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
8 516 306 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 016 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 229 349 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
2 887 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 362 026 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
418 000 Kč