FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
15 333 670 Kč
Nedaňové příjmy
2 822 000 Kč
Přijaté transfery
305 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 954 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 976 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 069 670 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 737 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
978 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 954 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 976 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 069 670 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 737 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
978 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 500 Kč