iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 16. 2. 2019 19:09:43

Nalezeno 18 záznamů.Poslední změna: 14.2.2019 11:55:49

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov na úseku výkonu přestupkové agendy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky OPR/18/3355/CEA Veřejnoprávní smlouvy Město Turnov 15.1.2019 31.12.2021 15.1.2019 dokument PDF (227 kB)
Podklady pro schválení účetní závěrky obce Malá Skála za rok 2017 UZ/2017 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 7.6.2018 1.7.2019 7.6.2018 7 dokumentů
Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2017 ZÚ/2017 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 7.6.2018 1.7.2019 7.6.2018 8 dokumentů
Informace o zveřejnění dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2017 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017 110/18 Informace VHS 7.5.2018 30.6.2019 7.5.2018 dokument PDF (343 kB)
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby za účelem vybudování plynovodní přípojky k nemovitosti č.p. 63 v k.ú. Vranové I 147/19/OU Záměr zřízení práva Obec Malá Skála 4.2.2019 19.2.2019 4.2.2019 dokument PDF (258 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála do roku 2022 18-04-24/ZO/69 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 25.5.2018 31.12.2022 25.5.2018 dokument PDF (24 kB)
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2019 18-12-20/ZO/53 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (207 kB)
Zveřejnění záměru práva stavby za účelem provedení stavby "Silnice III/28721, Sněhov - Mukařov, rekonstrukce silnice" 190/19/OU Záměr obce - majetek Obec Malá Skála 4.2.2019 19.2.2019 4.2.2019 2 dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (251 kB)
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (161 kB)
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby "Přeložka STL plyn. přípojky pro objekt čp.118" v části p.p.č. 1367/3 v k.ú. Vranové I 225/19/OU Záměr zřízení práva Obec Malá Skála 11.2.2019 27.2.2019 11.2.2019 2 dokumenty
Schválený Střednědobý výhled VHS Turnov 281/T/18 Střednědobý výhled VHS 14.12.2018 1.1.2022 14.12.2018 dokument PDF (476 kB)
Schválené rozpočtové provizorium - VHS Turnov 281/T/18 Rozpočtové provizori VHS 14.12.2018 1.3.2019 14.12.2018 dokument PDF (617 kB)
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2018 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 1.1.2024 26.2.2018 4 dokumenty
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - Střednědobého výhledu VHS Turnov na období 2019 - 2020 78/T/18 Informace VHS 3.4.2018 1.3.2019 3.4.2018 dokument PDF (317 kB)
Schválený závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2017 999 a 1000/18/OU Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 12.7.2018 1.7.2019 12.7.2018 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.