iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 26. 9. 2017 23:51:19

Nalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 25.9.2017 14:43:48

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Inform. o zveřejnění dokumentů - Schválený rozpočet VHS Turnov na r 2017+Rozpočt. výhled/Středněd. výhled rozp. VHS na 2014-19 50/T/17 Informace VHS 6.3.2017 1.3.2018 6.3.2017 dokument PDF (338 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2017, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 10.4.2017 31.12.2018 10.4.2017 dokument PDF (68 kB)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do PS Parlamentu České republiky ve dnech 20.-21. října 2017 - Oznámení OÚ Malá Skála 5.9.2017 9.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (145 kB)
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Oznámení Obec Malá Skála 25.9.2017 29.9.2017 22.9.2017 dokument PDF (232 kB)
Program a pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála dne 26. 9. 2017 8/2017 Pozvánka Obec Malá Skála 18.9.2017 27.9.2017 18.9.2017 dokument PDF (139 kB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 001094715576 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 18.9.2017 20.11.2017 18.9.2017 dokument PDF (138 kB)
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.11.2015 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 27.11.2025 27.11.2015 3 dokumenty
realdrazby.cz s.r.o. - Dobrovolná elektronická dražba - navrhovatel: Lipno nature s.r.o. 0075/17-17 Veřejná vyhláška realdrazby.cz s.r.o. 28.8.2017 3.10.2017 28.8.2017 dokument PDF (501 kB)
Opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých v lesních porostech smrk a borovice 55197/2017-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 14.9.2017 16.10.2017 14.9.2017 dokument PDF (251 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav zjištěný k 1.3.2014 1903/ULB/2014-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 28.3.2014   28.3.2014 3 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Výzva vyjádření k podanému odvolání proti úz. rozh. o umístění stavby Objekt pro plnění a sklad. pramen. vody a přemost. Jizery SU/17/5406/HOI Výzva Městský úřad Turnov 20.9.2017 6.10.2017 20.9.2017 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.