iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 22. 10. 2018 23:24:14

Nalezeno 31 záznamů.Poslední změna: 22.10.2018 14:43:09

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2017, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 10.4.2017 31.12.2018 10.4.2017 dokument PDF (68 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2018 17-12-14/ZO/202 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 14.12.2017 31.12.2018 14.12.2017 dokument PDF (229 kB)
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu VHS Turnov na rok 2018 43/T/18 Informace VHS 19.2.2018 1.2.2019 19.2.2018 dokument PDF (77 kB)
Rozpočtové opatření číslo 1/2018 1/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 27.2.2018 31.1.2019 27.2.2018 dokument PDF (83 kB)
Rozpočtové opatření číslo 2/2018 2/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 8.3.2018 31.1.2019 8.3.2018 dokument PDF (48 kB)
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - Střednědobého výhledu VHS Turnov na období 2019 - 2020 78/T/18 Informace VHS 3.4.2018 1.3.2019 3.4.2018 dokument PDF (317 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2018, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 12.4.2018 31.12.2018 12.4.2018 dokument PDF (69 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2018 3/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 25.4.2018 31.1.2019 25.4.2018 dokument PDF (51 kB)
Informace o zveřejnění dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2017 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017 110/18 Informace VHS 7.5.2018 30.6.2019 7.5.2018 dokument PDF (343 kB)
Rozpočtové opatření č. 4/2018 4/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 9.5.2018 31.1.2019 9.5.2018 dokument PDF (50 kB)
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (161 kB)
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (251 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála do roku 2022 18-04-24/ZO/69 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 25.5.2018 31.12.2022 25.5.2018 dokument PDF (24 kB)
Rozpočtové opatření č. 5/2018 5/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 7.6.2018 31.1.2019 7.6.2018 dokument PDF (46 kB)
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 ZÚ-01912/2018-13600 Oznámení Zeměměřičský úřad 14.6.2018 1.1.2019 14.6.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtové opatření č. 6/2018 6/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 2.7.2018 31.1.2019 2.7.2018 dokument PDF (47 kB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1314/18/OU Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 10.9.2018 15.11.2018 10.9.2018 dokument PDF (129 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2018 7/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 13.9.2018 31.1.2019 13.9.2018 dokument PDF (46 kB)
Rozpočtové opatření č. 8/2018 8/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 2.10.2018 31.1.2019 2.10.2018 dokument PDF (46 kB)
Oznámení o zahájení správního řízení podle § 56 ZOOP - sběr zvláště chráněného druhu hub SR/0081/VC/2018-3 Veřejná vyhláška CHKO Orlické hory 9.10.2018 23.10.2018 9.10.2018 dokument PDF (183 kB)
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice" v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou SU/18/5170/HOI Rozhodnutí Městský úřad Turnov 10.10.2018 26.10.2018 10.10.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Rozpočtové opatření č. 9/2018 ze dne 2.10.2018 9/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 12.10.2018 31.1.2019 12.10.2018 dokument PDF (51 kB)
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 203 Ex 16624/18-25 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 16.10.2018 17.11.2018 16.10.2018 dokument PDF (242 kB)
Výzva-vyjádření k podanému odvolání-Objekt pro plnění a sklad. pram. vody a přemostění Jizery-Malá Skála- č.j. SU/18/4717/HOI SU/18/5352/HOI Výzva Městský úřad Turnov 17.10.2018 2.11.2018 17.10.2018 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2017 999 a 1000/18/OU Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 12.7.2018 1.7.2019 12.7.2018 2 dokumenty
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochran. pásma vodního zdroje: Sněhov vrt HV-1 na ppč. 224 v k.ú. Sněhov OZP/18/3322/HOJ Veřejná vyhláška MÚ Turnov - OŽP 17.10.2018 2.11.2018 17.10.2018 3 dokumenty
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2018 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 1.1.2024 26.2.2018 4 dokumenty
Podklady pro schválení účetní závěrky obce Malá Skála za rok 2017 UZ/2017 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 7.6.2018 1.7.2019 7.6.2018 7 dokumentů
Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2017 ZÚ/2017 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 7.6.2018 1.7.2019 7.6.2018 8 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.