iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 23. 11. 2017 19:26:47

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 20.11.2017 16:11:40

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Inform. o zveřejnění dokumentů - Schválený rozpočet VHS Turnov na r 2017+Rozpočt. výhled/Středněd. výhled rozp. VHS na 2014-19 50/T/17 Informace VHS 6.3.2017 1.3.2018 6.3.2017 dokument PDF (338 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2017, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 10.4.2017 31.12.2018 10.4.2017 dokument PDF (68 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Informace o zveřejnění dokumentů - 1. rozpočtové opatření VHS Turnov pro rok 2017 233/17 Informace VHS 11.10.2017 28.2.2018 11.10.2017 dokument PDF (75 kB)
Opatření obecné povahy - nařizuje vlastníkům lesů zprac. těžeb nahodilých ke dni účinnosti tohoto opatření a to do 31.3.2018 66595/2017-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 8.11.2017 24.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (274 kB)
Rozpočtové opatření číslo 10/2017 10/2017 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 8.11.2017 24.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (92 kB)
Program a pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála dne 28.11.2017 10/2017 Pozvánka Obec Malá Skála 20.11.2017 29.11.2017 20.11.2017 dokument PDF (139 kB)
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.11.2015 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 27.11.2025 27.11.2015 3 dokumenty
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav zjištěný k 1.3.2014 1903/ULB/2014-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 28.3.2014   28.3.2014 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.