iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 22. 4. 2018 05:00:21

Nalezeno 16 záznamů.Poslední změna: 16.4.2018 16:49:56

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace o výjimečných případech v roce 2017, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 10.4.2017 31.12.2018 10.4.2017 dokument PDF (68 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2018, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 12.4.2018 31.12.2018 12.4.2018 dokument PDF (69 kB)
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - Střednědobého výhledu VHS Turnov na období 2019 - 2020 78/T/18 Informace VHS 3.4.2018 1.3.2019 3.4.2018 dokument PDF (317 kB)
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu VHS Turnov na rok 2018 43/T/18 Informace VHS 19.2.2018 1.2.2019 19.2.2018 dokument PDF (77 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav zjištěný k 1.3.2014 1903/ULB/2014-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 28.3.2014   28.3.2014 3 dokumenty
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2018 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 1.1.2024 26.2.2018 4 dokumenty
Oznámení o pokračování řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Objekt pro plnění a sklad. pram. vody a přemostění Jizery SU/18/1943/HOI Oznámení Městský úřad Turnov 11.4.2018 17.5.2018 11.4.2018 dokument PDF (332 kB)
Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 1528/12 o výměře 130 m2 - ostatní plocha v k.ú. Vranové I 18-01-30/ZO/13 Záměr obce - majetek Obec Malá Skála 9.4.2018 25.4.2018 9.4.2018 2 dokumenty
Program a pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála dne 24. 4.2018 4/2018 Pozvánka Obec Malá Skála 16.4.2018 25.4.2018 16.4.2018 dokument PDF (139 kB)
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2018 17-12-14/ZO/202 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 14.12.2017 31.12.2018 14.12.2017 dokument PDF (229 kB)
Rozpočtové opatření číslo 1/2018 1/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 27.2.2018 31.1.2019 27.2.2018 dokument PDF (83 kB)
Rozpočtové opatření číslo 2/2018 2/2018 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 8.3.2018 31.1.2019 8.3.2018 dokument PDF (48 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála do roku 2022 - Střednědobý výhled Obec Malá Skála 5.4.2018 24.4.2018 5.4.2018 dokument PDF (31 kB)
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017 včetně komentáře, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2017 89/T/18 Zveřejnění dokumentů VHS 9.4.2018 3.5.2018 9.4.2018 10 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.