iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 25. 10. 2020 02:41:22

Nalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 23.10.2020 18:06:58

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Prodej traktoru ZETOR 7711, typ Z 7701, rok výroby 1988 20-10-08/ZO/123 Nabídka Obec Malá Skála 23.10.2020 7.11.2020 23.10.2020 dokument PDF (505 kB) Alternativní uložení
Usnesení o přerušení odvolacího řízení ve věci územní rozhodnutí o umístění stavby "Objekt pro plnění a skladov. pram. vody .." KULK 75309/2020 OSŘ Usnesení Krajský úřad Liberec 15.10.2020 31.10.2020 15.10.2020 dokument PDF (698 kB) Alternativní uložení
Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou 134 EX 05662/13-977 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 15.10.2020 25.11.2020 15.10.2020 dokument PDF (257 kB) Alternativní uložení
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1608/5 v k.ú. Vranové I 54/20/OU Záměr obce - majetek Obec Malá Skála 13.10.2020 29.10.2020 13.10.2020 dokument PDF (241 kB) Alternativní uložení
Nařízení KHS Lib. kraje č. 4/2020 ze dne 9. 10. 2020, kterým se zrušuje nařizení KHS mimoř. opatření KHS č. 1/2020 a č. 3/2020 KHSLB 20467/2020 Nařízení KHS LB 13.10.2020   13.10.2020 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 10/2020 RO 10/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 9.10.2020 31.1.2021 9.10.2020 dokument PDF (83 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 9/2020 RO 9/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 9.10.2020 31.1.2021 9.10.2020 dokument PDF (368 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 8/2020 RO 8/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 4.9.2020 31.1.2021 4.9.2020 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 7/2020 RO 7/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 26.8.2020 31.1.2021 26.8.2020 dokument PDF (575 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 z 2.4.2020 33784/2020-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 28.7.2020 1.1.2023 28.7.2020 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 6/2020 RO 6/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 29.6.2020 31.1.2021 29.6.2020 dokument PDF (134 kB) Alternativní uložení
Schválený Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2019 2019 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 2.6.2020 1.7.2021 2.6.2020 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 5/2020 RO 5/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 1.6.2020 31.1.2021 1.6.2020 dokument PDF (368 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019 a Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2019 100/20 Majetkoprávní záleži VHS 19.5.2020 1.7.2021 19.5.2020 dokument PDF (342 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 4/2020 RO 4/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 13.5.2020 31.1.2021 13.5.2020 dokument PDF (626 kB) Alternativní uložení
Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - rozpočtové změny č. 1 pro rok 2020 82/T/20 Majetkoprávní záleži VHS 6.5.2020 31.12.2020 6.5.2020 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 3/2020 RO 3/2020 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 9.4.2020 31.1.2021 9.4.2020 dokument PDF (481 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 2 dokumenty
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 5/2020/COV19 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu 5/2020/COV19 Rozhodnutí Liberecký kraj - hej 18.3.2020   18.3.2020 dokument PDF (420 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - Rozpočtu VHS Turnov na rok 2020 48/T/20 Informace o zveřejně VHS 5.3.2020 1.1.2021 5.3.2020 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 2/2020 20-02-27/ZO/34 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 28.2.2020 31.1.2021 28.2.2020 dokument PDF (479 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 1/2020 20-01-30/ZO/14 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 4.2.2020 31.1.2021 4.2.2020 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2020 R 2020 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 20.12.2019 31.1.2021 20.12.2019 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu VHS Turnov - Střednědového výhledu VHS Turnov na období 2020 - 2024 269/T/19 Informace VHS 18.12.2019 31.12.2024 18.12.2019 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané MZ pod č.j. 18918/2019 -MZE-16212 ze dne 3.4.2019 41508/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů : Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov na úseku výkonu přestupkové agendy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky OPR/18/3355/CEA Veřejnoprávní smlouvy Město Turnov 15.1.2019 31.12.2021 15.1.2019 dokument PDF (227 kB) Alternativní uložení
Schválený Střednědobý výhled VHS Turnov 281/T/18 Střednědobý výhled VHS 14.12.2018 1.1.2022 14.12.2018 dokument PDF (476 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála do roku 2022 18-04-24/ZO/69 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 25.5.2018 31.12.2022 25.5.2018 dokument PDF (24 kB) Alternativní uložení
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (251 kB) Alternativní uložení
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (161 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB) Alternativní uložení
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2020 UZSVM/ULB/7255/2020- Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 1.1.2024 5.3.2019 4 dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.