iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 28. 11. 2021 04:29:37

Nalezeno 33 záznamů.Poslední změna: 25.11.2021 15:14:19

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr směny částí pozemků p.č. 2740/7 a 1338/6 v k.ú. Vranové I 533-6/2020 Záměr obce - majetek Obec Malá Skála 15.11.2021 1.12.2021 15.11.2021 2 dokumenty
ŘSD ČR - Výzva všem vlastníkům a spoluvl. pozemků sousedících se silnicí I. třídy č. I/10 v obci Malá Skála RSD-562235/2021-1 Výzva ŘSD 15.11.2021 30.3.2022 15.11.2021 dokument PDF (263 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu obce Malá Skála na rok 2022 NR-2022 Návrh rozpočtu Obec Malá Skála 15.11.2021 11.12.2021 15.11.2021 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Závěr zjišťovacího řízení - Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje KULK 68332/2021 Informace Krajský úřad Liberec 12.11.2021 28.11.2021 12.11.2021 dokument PDF (712 kB) Alternativní uložení
Finanční úřad pro Liberecký kraj: Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území 1329828/21/2600-1146 Informace Finanční úřad 12.11.2021 31.1.2022 12.11.2021 5 dokumentů
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí-uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nem. věcí 1336583/21/2600-1146 Informace Finanční úřad 12.11.2021 1.1.2022 12.11.2021 4 dokumenty
Rozpočtová opatření č. 7/2021 7/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 10.11.2021 31.1.2022 10.11.2021 dokument PDF (108 kB) Alternativní uložení
Rozpočtová opatření č. 6/2021 RO 6/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 8.10.2021 31.1.2022 8.10.2021 dokument PDF (83 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Veřejná vyhláška MZE 17.9.2021 31.12.2022 17.9.2021 2 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Malá Skála 2021-2024 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 6.9.2021 31.12.2024 6.9.2021 dokument PDF (207 kB) Alternativní uložení
Rozpočtová opatření č. 5/2021 RO 5/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 26.8.2021 31.1.2022 26.8.2021 dokument PDF (106 kB) Alternativní uložení
Schválený Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2020 2020 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 2.7.2021 1.7.2022 2.7.2021 2 dokumenty
Rozpočtová opatření č. 4/2021 RO 4/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 2.7.2021 31.1.2022 2.7.2021 dokument PDF (87 kB) Alternativní uložení
Informace o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2020 a Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2020 157/21 Majetkoprávní záleži VHS 16.6.2021 1.7.2022 16.6.2021 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Rozpočtová opatření č. 3/2021 RO 3/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 3.5.2021 31.1.2022 3.5.2021 dokument PDF (94 kB) Alternativní uložení
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2020 k 31.12.2020 NZÚ DSO MP Majetkoprávní záleži Mikroreg. Podkozákovsko 23.4.2021   23.4.2021 2 dokumenty
Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů 80/21 Majetkoprávní záleži VHS 1.3.2021 1.1.2022 1.3.2021 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Rozpočtová opatření č. 1/2021 RO 1/2021 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 1.3.2021 31.1.2022 1.3.2021 dokument PDF (276 kB) Alternativní uložení
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2021 20-12-15/ZO/158 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 15.12.2020 31.1.2022 15.12.2020 dokument PDF (207 kB) Alternativní uložení
Nařízení KHS Lib. kraje č. 4/2020 ze dne 9. 10. 2020, kterým se zrušuje nařizení KHS mimoř. opatření KHS č. 1/2020 a č. 3/2020 KHSLB 20467/2020 Nařízení KHS LB 13.10.2020   13.10.2020 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 z 2.4.2020 33784/2020-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 28.7.2020 1.1.2023 28.7.2020 2 dokumenty
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 2 dokumenty
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu VHS Turnov - Střednědového výhledu VHS Turnov na období 2020 - 2024 269/T/19 Informace VHS 18.12.2019 31.12.2024 18.12.2019 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané MZ pod č.j. 18918/2019 -MZE-16212 ze dne 3.4.2019 41508/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů : Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška MZE 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov na úseku výkonu přestupkové agendy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky OPR/18/3355/CEA Veřejnoprávní smlouvy Město Turnov 15.1.2019 31.12.2021 15.1.2019 dokument PDF (227 kB) Alternativní uložení
Schválený Střednědobý výhled VHS Turnov 281/T/18 Střednědobý výhled VHS 14.12.2018 1.1.2022 14.12.2018 dokument PDF (476 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála do roku 2022 18-04-24/ZO/69 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 25.5.2018 31.12.2022 25.5.2018 dokument PDF (24 kB) Alternativní uložení
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (251 kB) Alternativní uložení
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (161 kB) Alternativní uložení
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2021 UZSVM/ULB/8602/2021- Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 1.1.2024 5.3.2019 4 dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.