iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Stav k 15. 12. 2017 07:12:37

Nalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 14.12.2017 21:02:08

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu Územního plánu Malá Skála ORM/17/2460/LAR Veřejná vyhláška Městský úřad - odbor 14.12.2017 8.2.2018 14.12.2017 dokument PDF (157 kB)
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2018 17-12-14/ZO/202 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 14.12.2017 31.12.2018 14.12.2017 dokument PDF (229 kB)
Dražební vyhláška - pozemky st.205, ppč. 318/3 a stavba č.p. 318 v k.ú. Vranové II 1468326/17/2604-0054 Dražební vyhlášky Finanční úřad 13.12.2017 1.3.2018 13.12.2017 dokument PDF (486 kB)
Informace o zveřejnění dokumentů VHS Turnov - 2. rozpočtové opatření pro rok 2017 a rozpočtové provizorium na rok 2018 305/17 Informace VHS 11.12.2017 1.3.2018 11.12.2017 dokument PDF (91 kB)
Rozpočtové opatření číslo 11/2017 11/2017 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 8.12.2017 31.1.2018 8.12.2017 dokument PDF (183 kB)
Program a pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála dne 14.12.2017 11/2017 Pozvánka Obec Malá Skála 6.12.2017 15.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (137 kB)
Informace o zveřejnění dokumentů - 1. rozpočtové opatření VHS Turnov pro rok 2017 233/17 Informace VHS 11.10.2017 28.2.2018 11.10.2017 dokument PDF (75 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko - Veřejná vyhláška Mikroreg. Podkozákovsko 5.6.2017 31.12.2020 5.6.2017 dokument PDF (353 kB)
Informace o výjimečných případech v roce 2017, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 1/2016 Informace Obec Malá Skála 10.4.2017 31.12.2018 10.4.2017 dokument PDF (68 kB)
Inform. o zveřejnění dokumentů - Schválený rozpočet VHS Turnov na r 2017+Rozpočt. výhled/Středněd. výhled rozp. VHS na 2014-19 50/T/17 Informace VHS 6.3.2017 1.3.2018 6.3.2017 dokument PDF (338 kB)
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.11.2015 7756/ULB/2015-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 27.11.2025 27.11.2015 3 dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.8.2015   21.8.2015 dokument PDF (155 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav zjištěný k 1.3.2014 1903/ULB/2014-ULBM Veřejná vyhláška ÚPZSVM 28.3.2014   28.3.2014 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.