iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Oznámení záměru změny podmínek pachtu pozemku - změny pachtovní smlouvy ze dne 3.5.2017

Značka: 1408/17/OU Zveřejněno od: 29.11.2017 12:18:22 Zveřejnit do: 14.12.2017 12:16:32 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Malá Skála Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 153 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 29.11.2017
Má být vyvěšeno do: 14.12.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.11.2017 12:18:22
Do: 14.12.2017 12:16:32

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.