iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Informace o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2020 a Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2020

Značka: 157/21 Zveřejněno od: 16.6.2021 16:19:43 Zveřejnit do: 1.7.2022 16:11:07 Typ: Majetkoprávní záležitosti Původce: Vodohospodářské sdružení Turnov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 340 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Vodohospodářské sdružení Turnov

Vyvěšeno od: 16.6.2021
Vyvěšeno do: 1.7.2022

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 16.6.2021
Má být vyvěšeno do: 1.7.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 16.6.2021 16:19:43
Do: 1.7.2022 16:11:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.