iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Informace o zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019 a Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2019

Značka: 100/20 Zveřejněno od: 19.5.2020 14:29:05 Zveřejnit do: 1.7.2021 14:20:41 Typ: Majetkoprávní záležitosti Původce: Vodohospodářské sdružení Turnov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 342 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Vodohospodářské sdružení Turnov

Vyvěšeno od: 19.5.2020
Vyvěšeno do: 1.7.2021

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 19.5.2020
Má být vyvěšeno do: 1.7.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 19.5.2020 14:29:05
Do: 1.7.2021 14:20:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.