iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Zveřejnění záměru zřízení práva stavby "Přeložka STL plyn. přípojky pro objekt čp.118" v části p.p.č. 1367/3 v k.ú. Vranové I

Značka: 225/19/OU Zveřejněno od: 11.2.2019 18:56:15 Zveřejnit do: 27.2.2019 18:54:01 Typ: Záměr zřízení práva stavby Původce: Obec Malá Skála Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 11.2.2019
Má být vyvěšeno do: 27.2.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.2.2019 18:56:15
Do: 27.2.2019 18:54:01

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.