iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov na úseku výkonu přestupkové agendy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

Značka: OPR/18/3355/CEA Zveřejněno od: 15.1.2019 11:10:55 Zveřejnit do: 31.12.2021 23:59:59 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Město Turnov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 227 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Město Turnov

Vyvěšeno od: 15.1.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2021

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 15.1.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.1.2019 11:10:55
Do: 31.12.2021 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.