iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy - stanovení ochranných pásem I. a II. stupně v okolí jímacího objektu "Mukařov - studna"

Značka: OZP/18/3580/HOJ Zveřejněno od: 8.1.2019 17:48:52 Zveřejnit do: 24.1.2019 17:42:51 Typ: Veřejná vyhláška Původce: MÚ Turnov - odbor život.prostř. Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MÚ Turnov - odbor život.prostř.

Vyvěšeno od: 8.1.2019
Vyvěšeno do: 24.1.2019

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 8.1.2019
Má být vyvěšeno do: 24.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.1.2019 17:48:52
Do: 24.1.2019 17:42:51

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.