iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Zveřejnění záměru práva stavby za účelem provedení stavby "Silnice III/28723, Mukařov, rekonstrukce silnice"

Značka: 18-10-02/ZO/153 Zveřejněno od: 30.11.2018 10:32:16 Zveřejnit do: 19.12.2018 10:20:04 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Malá Skála Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 30.11.2018
Má být vyvěšeno do: 19.12.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.11.2018 10:32:16
Do: 19.12.2018 10:20:04

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.