iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK pro společ. jednání a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Značka: KULK 55886/2018 Zveřejněno od: 10.7.2018 16:45:02 Zveřejnit do: 25.8.2018 15:03:37 Typ: Veřejná vyhláška Původce: Krajský úřad Libereckého kraje Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 276 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od: 10.7.2018
Vyvěšeno do: 25.8.2018

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 10.7.2018
Má být vyvěšeno do: 25.8.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.7.2018 16:45:02
Do: 25.8.2018 15:03:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.