iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Informace o zveřejnění dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2017 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017

Značka: 110/18 Zveřejněno od: 7.5.2018 14:40:25 Zveřejnit do: 30.6.2019 14:38:55 Typ: Informace Původce: Vodohospodářské sdružení Turnov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 343 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Vodohospodářské sdružení Turnov

Vyvěšeno od: 7.5.2018
Vyvěšeno do: 30.6.2019

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 7.5.2018
Má být vyvěšeno do: 30.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.5.2018 14:40:25
Do: 30.6.2019 14:38:55

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.