iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 1528/12 o výměře 130 m2 - ostatní plocha v k.ú. Vranové I

Značka: 18-01-30/ZO/13 Zveřejněno od: 9.4.2018 17:57:16 Zveřejnit do: 25.4.2018 17:53:19 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Malá Skála Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 9.4.2018
Má být vyvěšeno do: 25.4.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.4.2018 17:57:16
Do: 25.4.2018 17:53:19

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.