iMunis eDeska

Obec Malá Skála

Úřední deska – Detail

Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017 včetně komentáře, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2017

Značka: 89/T/18 Zveřejněno od: 9.4.2018 16:30:09 Zveřejnit do: 3.5.2018 Typ: Zveřejnění dokumentů Původce: Vodohospodářské sdružení Turnov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Vodohospodářské sdružení Turnov

Vyvěšeno od: 9.4.2018
Vyvěšeno do: 2.5.2018

Úřední deska – Obec Malá Skála

Vyvěšeno od: 9.4.2018
Má být vyvěšeno do: 2.5.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.4.2018 16:30:09
Do: 3.5.2018

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.