Stav k 28. 5. 2024 0.58

Nalezeno 29 záznamů. Poslední změna: 27. 5. 2024 16:24:06
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2023 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2023 72/24 Majetkoprávní záleži VHS 27.05.2024 01.07.2025 27.05.2024 3 dokumenty
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála 5/2024 Pozvánka Obec Malá Skála 22.05.2024 31.05.2024 22.05.2024 dokument PDF
Vyrozumění zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí o místě a termínu konání školení Volby_EP_2024 Oznámení OÚ Malá Skála 20.05.2024 04.06.2024 20.05.2024 dokument PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Volby_EP_2024 Oznámení OÚ Malá Skála 20.05.2024 09.06.2024 20.05.2024 dokument PDF
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Podkozákovsko na roky 2025 - 2029 2025-2029 Majetkoprávní záleži Mikroreg. Podkozákovsko 17.05.2024 30.06.2029 17.05.2024 dokument PDF
Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2023 2023 Majetkoprávní záleži Mikroreg. Podkozákovsko 17.05.2024 30.06.2025 17.05.2024 2 dokumenty
Dopravní a energetický stavební úřad - Společné povolení pro stavbu dráhy "Rekonstrukce ŽST Malá Skála" DESU/001/006071/24 Veřejná vyhláška DESÚ 13.05.2024 29.05.2024 13.05.2024 dokument PDF
Severočeské vodovody a kanalizace , a.s.: Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2023 038/P Informace SčVK 09.05.2024 09.06.2024 09.05.2024 dokument PDF
Prodej cisternové automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 32 CAS 32 Oznámení Obec Malá Skála 08.05.2024 31.05.2024 08.05.2024 dokument PDF
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci p.č. 2749 v k.ú. Vranové I od 6.5.-28.6.2024 OD/24/13853/KOM Informace MÚ Turnov - odbor do 03.05.2024 28.06.2024 03.05.2024 2 dokumenty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024 Volby_EP_2024 Informace OÚ Malá Skála 22.04.2024 09.06.2024 22.04.2024 dokument PDF
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála na období 2025 - 2029 2025 - 2029 Střednědobý výhled Obec Malá Skála 15.04.2024 15.04.2024 dokument PDF
Rozpočtová opatření č. 4/2024 4/2024 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 10.04.2024 31.01.2025 10.04.2024 dokument PDF
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budouv v k.ú. Vranové II OO-2/2023-504-5 Oznámení Katastrální úřad JBC 13.03.2024 13.03.2024 dokument PDF
Rozpočtová opatření č. 3/2024 3/2024 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 11.03.2024 31.01.2025 11.03.2024 dokument PDF
Rozpočtová opatření č. 2/2024 2/2024 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 11.03.2024 31.01.2025 11.03.2024 dokument PDF
Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočet VHS Turnov na rok 2024 23/24 Majetkoprávní záleži VHS 15.02.2024 01.01.2025 15.02.2024 2 dokumenty
Rozpočtová opatření č. 1/2024 1/2024 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 26.01.2024 31.01.2025 26.01.2024 dokument PDF
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2024 R 2024 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 21.12.2023 31.01.2025 21.12.2023 dokument PDF
Schválený závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2022 2022 Majetkoprávní záleži Obec Malá Skála 08.06.2023 01.07.2024 08.06.2023 2 dokumenty
Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2022 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2022 97/23 Majetkoprávní záleži VHS 31.05.2023 01.07.2024 31.05.2023 dokument PDF
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála na období 2023 - 2028 22-09-01/ZO/117 Střednědobý výhled Obec Malá Skála 02.09.2022 02.09.2022 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Malá Skála 2021-2024 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 06.09.2021 31.12.2024 06.09.2021 dokument PDF
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2020 k 31.12.2020 NZÚ DSO MP Majetkoprávní záleži Mikroreg. Podkozákovsko 23.04.2021 23.04.2021 2 dokumenty
Nařízení KHS Lib. kraje č. 4/2020 ze dne 9. 10. 2020, kterým se zrušuje nařizení KHS mimoř. opatření KHS č. 1/2020 a č. 3/2020 KHSLB 20467/2020 Nařízení KHS LB 13.10.2020 13.10.2020 dokument PDF
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu VHS Turnov - Střednědového výhledu VHS Turnov na období 2020 - 2024 269/T/19 Informace VHS 18.12.2019 31.12.2024 18.12.2019 dokument PDF
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.05.2018 25.05.2018 dokument PDF
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.05.2018 25.05.2018 dokument PDF
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.08.2015 21.08.2015 dokument PDF