Stav k 25. 3. 2023 19.18

Nalezeno 23 záznamů. Poslední změna: 24. 3. 2023 9:33:47
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2022 DSO 2022 Rozpočet a hospodaře Mikroreg. Podkozákovsko 24.03.2023 12.04.2023 24.03.2023 2 dokumenty
Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Mukařov u Jablonce nad Nisou SPU 115181/2023/Mač Oznámení SPU 23.03.2023 08.04.2023 23.03.2023 dokument PDF
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 - zahájení zjišťovacího řízení SEA KULK 21347/2023 Oznámení Krajský úřad Liberec 16.03.2023 16.04.2023 16.03.2023 dokument PDF
Stanovisko SEA k návrhu koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK" v rámci posuzování vlivů na ŽP KULK 14490/2023 Oznámení Krajský úřad Liberec 15.03.2023 17.04.2023 15.03.2023 2 dokumenty
Komplexní pozemkové úpravy Sněhov - Oznámení o soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek SPU 079553/2023/Vla Oznámení SPU 13.03.2023 29.03.2023 13.03.2023 dokument PDF
Zvěřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a jeho veřejné projednání KULK 17531/2023-OÚP Oznámení Krajský úřad Liberec 07.03.2023 26.04.2023 07.03.2023 dokument PDF
Rozpočtová opatření č. 2/2023 2/2023 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 28.02.2023 31.01.2024 28.02.2023 dokument PDF
Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočet VHS Turnov na rok 2023 37/23 Majetkoprávní záleži VHS 16.02.2023 02.01.2024 16.02.2023 2 dokumenty
Rozpočtová opatření č. 1/2023 RO 1/2023 Rozpočtové opatření Obec Malá Skála 06.02.2023 31.01.2024 06.02.2023 dokument PDF
Rozpočet obce Malá Skála na rok 2023 22-12-13/ZO/58 Rozp. a hosp. obce Obec Malá Skála 14.12.2022 31.01.2024 14.12.2022 dokument PDF
OOP, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění OOP vyd. MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, MZE-59640/2022-16212 Veřejná vyhláška MZE 04.11.2022 02.01.2024 04.11.2022 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Skála na období 2023 - 2028 22-09-01/ZO/117 Střednědobý výhled Obec Malá Skála 02.09.2022 02.09.2022 dokument PDF
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2028 2028 Střednědobý výhled Obec Malá Skála 09.08.2022 09.08.2022 dokument PDF
VHS Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokum.: Zpráva o kontrole hospod. VHS Turnov a Závěrečný účet za rok 2021 98/22 Majetkoprávní záleži VHS 31.05.2022 01.07.2023 31.05.2022 dokument PDF
Schválený Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2021 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2021 2021 Veřejná vyhláška Obec Malá Skála 27.05.2022 01.07.2023 27.05.2022 2 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Malá Skála 2021-2024 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 06.09.2021 31.12.2024 06.09.2021 dokument PDF
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2020 k 31.12.2020 NZÚ DSO MP Majetkoprávní záleži Mikroreg. Podkozákovsko 23.04.2021 23.04.2021 2 dokumenty
Nařízení KHS Lib. kraje č. 4/2020 ze dne 9. 10. 2020, kterým se zrušuje nařizení KHS mimoř. opatření KHS č. 1/2020 a č. 3/2020 KHSLB 20467/2020 Nařízení KHS LB 13.10.2020 13.10.2020 dokument PDF
Informace o zveřejnění schváleného dokumentu VHS Turnov - Střednědového výhledu VHS Turnov na období 2020 - 2024 269/T/19 Informace VHS 18.12.2019 31.12.2024 18.12.2019 dokument PDF
Informace o zpracování osobních údajů 2018 Informace Obec Malá Skála 25.05.2018 25.05.2018 dokument PDF
Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) 2018 Informace Obec Malá Skála 25.05.2018 25.05.2018 dokument PDF
Nedostatečně identifikovatelný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2022 UZSVM/ULB/8602/2021- Veřejná vyhláška ÚPZSVM 27.11.2015 01.01.2024 05.03.2019 4 dokumenty
Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito 197 EX 89256/11-96 Usnesení Exekutorský úřad 21.08.2015 21.08.2015 dokument PDF